Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 29 października 2021 r. dotyczące zlecania badań diagnostycznych w kierunku infekcji Sars-Cov-2 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

Stanowisko_KK_medycyny_rodzinnej_ws._diagnostyki_covid_10.2021