ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

D20210427