PREZES
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Specjalista medycyny rodzinnej, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, ekspert w Radzie Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od wielu lat zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej. W ZG PTMR kadencji 2014-2019 jako wiceprezes była odpowiedzialna za szkolenia, opracowywanie rekomendacji i współpracę z innymi towarzystwami. Redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review. Współredaktor sześciu podręczników dla lekarzy, w tym: „Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów” (Wyd. Termedia, 2015). Sekretarz Rady Naukowej kongresów Top Medical Trends. Kierownik naukowy cyklu szkoleniowego Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna. Naukowo zajmuje się przede wszystkim tematyką grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego i szczepień.


WICEPREZES
Dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ

Internista, lekarz rodzinny, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog, specjalista medycyny paliatywnej oraz balneologii, fizykoterapii i bioklimatologii. Kierownik Zakładu Gerontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykładowca Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Prezes Zarządu Głównego PTMR kadencji 2014-2019.


SEKRETARZ
Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie. Biegły ds. epidemiologii przy Wojewódzkich Komisjach ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych. Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, organie doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego, a także członek europejskich grup ekspertów ds. profilaktyki grypy i krztuśca.Działalność dydaktyczna i naukowa skoncentrowana jest na tematyce profilaktyki chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, zasadach racjonalnej antybiotykoterapii, promocji zdrowia.


SKARBNIK
Dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

Pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2005 aktywnie działa na rzecz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Adiunkt dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi praktykę lekarza rodzinnego (Centrum Medyczne AD- MED we Wrocławiu). Naukowo i praktycznie zajmuje się tematyką profilaktyki i szczepień u dzieci.


CZŁONKINI ZARZĄDU
Dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Specjalista medycyny rodzinnej, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, ekspert w Radzie Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od wielu lat zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej. W ZG PTMR kadencji 2014-2019 jako wiceprezes była odpowiedzialna za szkolenia, opracowywanie rekomendacji i współpracę z innymi towarzystwami. Redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review. Współredaktor sześciu podręczników dla lekarzy, w tym: „Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów” (Wyd. Termedia, 2015). Sekretarz Rady Naukowej kongresów Top Medical Trends. Kierownik naukowy cyklu szkoleniowego Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna. Naukowo zajmuje się przede wszystkim tematyką grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego i szczepień.


CZŁONKINI ZARZĄDU
Dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM

Specjalista medycyny rodzinnej, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, ekspert w Radzie Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od wielu lat zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej. W ZG PTMR kadencji 2014-2019 jako wiceprezes była odpowiedzialna za szkolenia, opracowywanie rekomendacji i współpracę z innymi towarzystwami. Redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review. Współredaktor sześciu podręczników dla lekarzy, w tym: „Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów” (Wyd. Termedia, 2015). Sekretarz Rady Naukowej kongresów Top Medical Trends. Kierownik naukowy cyklu szkoleniowego Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna. Naukowo zajmuje się przede wszystkim tematyką grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego i szczepień.


CZŁONKINI ZARZĄDU
Lek. Joanna Szeląg

Specjalista medycyny rodzinnej, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, ekspert w Radzie Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od wielu lat zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej. W ZG PTMR kadencji 2014-2019 jako wiceprezes była odpowiedzialna za szkolenia, opracowywanie rekomendacji i współpracę z innymi towarzystwami. Redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review. Współredaktor sześciu podręczników dla lekarzy, w tym: „Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów” (Wyd. Termedia, 2015). Sekretarz Rady Naukowej kongresów Top Medical Trends. Kierownik naukowy cyklu szkoleniowego Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna. Naukowo zajmuje się przede wszystkim tematyką grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego i szczepień.