XII Kongres PTMR: Streszczenia Prac Oryginalnych

Zarząd Główny PTMR oraz Przewodniczący Sekcji Naukowej PTMR zapraszają do wysyłania streszczeń prac oryginalnych na Sesję Prezentacji Prac Naukowych podczas XII Kongresu PTMR, który odbędzie się w dniach 6-8. października 2023 roku we Wrocławiu.

Jest to wyjątkowa okazja do prezentacji badań w obszarze medycyny rodzinnej.

Streszczenia zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Powinny być ustrukturyzowane i zawierać następujące akapity: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki oraz Wnioski. Nie powinny być dłuższe niż 250 słów. Streszczenia mogą obejmować prace oryginalne, systematyczny przegląd literatury z użyciem metaanalizy, analizę przypadku/ów. 

Tak przygotowane streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: sesjanaukowa@ptmr.info.pl do 31 sierpnia 2023 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Sesji Prezentacji Prac.

Życzymy powodzenia!