Wybory władz Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego

Dnia 25 listopada 2023 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wybrano władze Oddziału. Przewodniczącą Oddziału została wybrana Michalina Bou-Matar. 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego wybrało Michalinę Bou-Matar Przewodniczącą Zarządu Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego PTMR. 

Ponadto Zgromadzenie dokonało wyboru: 

  • Wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału: Jacek Skup.
  • Sekretarza Zarządu Oddziału: Małgorzata Warszawska-Socha. 
  • Skarbnika Zarządu Oddziału: Marianna Wawrzyńczak. 

Na Członków Zarządu Oddziału wybrano:

  • Mariolę Pietrzak,
  • Justynę Tymińską,
  • Michała Rudego. 

Na Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano:

  • Anetę Nitsch-Osuch,
  • Piotra Tyszko,
  • Pawła Dilisa.