Webinar: zmiany w POZ 

Zapraszamy na webinar 4 lipca 2022 roku, godzina 20:00. Tematem spotkania będą zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej.


Webinar poprowadzi konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW.

W czasu webinaru omówione zostaną:

  • najważniejsze kwestie związane z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych POZ,
  • aktualnie obowiązujące i planowane zmiany w przepisach w tym zakresie.

W toku webinaru poruszone zostaną zmiany w programach profilaktycznych:

  • program profilaktyczny CHUK (chorób układu krążenia),
  • program 40-plus.

Omówione zostaną także zmiany w zakresie wizyt pielęgniarskich:

  • wzmocnienie opieki przejściowej, czyli opieki nad pacjentami wychodzącymi ze szpitala, po rozległych zabiegach, z ranami przewlekłymi.