Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

XII Kongres PTMR: Streszczenia Prac Oryginalnych

Pragniemy poinformować, że termin składania prac oryginalnych na Sesję Prezentacji Prac Naukowych podczas XII Kongresu PTMR, który odbędzie się w dniach 6-8. października 2023 roku we Wrocławiu został wydłużony do 10. września 2023 r.

Streszczenia zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Powinny być ustrukturyzowane i zawierać następujące akapity: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki oraz Wnioski. Nie powinny być dłuższe niż 250 słów. Streszczenia mogą obejmować prace oryginalne, systematyczny przegląd literatury z użyciem metaanalizy, analizę przypadku/ów. 

Tak przygotowane streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: sesjanaukowa@ptmr.info.pl do 10. września 2023 r.

Informujemy również, że ulega zmianie formuła Sesji Prezentacji Prac Naukowych. Prosimy autorów, których prace zostaną zaakceptowane, o przygotowanie e-posterów, a następnie wygłoszenie krótkiego omówienia prezentowanego plakatu. Szczegóły dotyczące prezentacji zostaną przesłane wraz z informacją o akceptacji pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Sesji Prezentacji Prac.

Życzymy powodzenia!