Zapraszamy do Projektu PChN!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w części badawczej projektu dotyczącego Przewlekłej Choroby Nerek! Obejmuje ona przeprowadzenie retrospektywno-prospektywnego badania epidemiologicznego, opartego o analizę anonimowych danych, wprowadzanych do dedykowanej bazy przez lekarzy POZ.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów medycznych do zaangażowania w Projekt PChN!

Czynny udział usprawni zatrudnionym przez Państwa lekarzom przeprowadzanie diagnozy, leczenie i  profilaktykę przewlekłej choroby nerek wśród pacjentów.