Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

W dniu 9. lutego 2023 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Ból to zjawisko powszechne, z powodu którego przewlekle cierpi ponad 1/4 dorosłych w Polsce. W grupie osób powyżej 65 r.ż. z bólem zmaga się nawet połowa pacjentów.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

  1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
  2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

W związku ze skalą problemu, jaki stanowi przewlekły ból, opracowano dokument mający na celu określenie standardu postępowania w przypadku pacjenta z dolegliwościami bólowymi.

Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie dolegliwości bólowych niezależnie od ich przyczyny.

W rozporządzeniu zawarte są informacje dotyczące rozpoznawania, leczenia oraz monitorowania bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Omówione zostały także wskazania do skierowania pacjentów z uciążliwym bólem do poradni leczenia bólu.

W załącznikach do rozporządzenia znalazły się karty oceny natężenia bólu do wykorzystania w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny wprowadzić zawarte w rozporządzeniu postępowanie w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Kurs Leczenia Bólu PTMR

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej prowadzi aktywne działania mające na celu pomoc pacjentom cierpiącym z powodu bólu. Sekcja Opieki Wspierającej i Leczenia Bólu PTMR, wspólnie z zaproszonymi specjalistami w zakresie leczenia bólu, przygotowała Kurs Leczenia Bólu dla lekarzy rodzinnych.

Kurs pozwala lekarzom poprawić ich umiejętności w zakresie rozpoznawania i diagnozowania bólu, a także prowadzenia jego kontroli. Daje praktyczne wskazówki i narzędzia w zakresie jego leczenia. Wszystko to z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i bezpieczeństwa pacjenta. Stanowi podstawę niezbędną do przeprowadzenia skutecznej i prawidłowo dobranej interwencji medycznej. 

Kurs cieszy się dużą popularnością wśród naszych użytkowników. Serdecznie zachęcamy do zapisania się na listę zainteresowanych, w celu wzięcia udziału w kolejnej edycji.

Kurs jest dla uczestników bezpłatny dzięki współpracy z partnerem, firmą GL Pharma.