Rola samoleczenia w systemie opieki zorientowanym na wartość zdrowotną

Z przyjemnością informujemy, że Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej miała zaszczyt współtworzyć raport dotyczący roli samoleczenia w kontekście systemu opieki zdrowotnej zorientowanego na wartość zdrowotną.

Dokument ten przedstawia wszechstronną analizę samoleczenia, podkreślając jego znaczenie dla efektywności systemu zdrowia. Raport obejmuje kwestie definicji, aspektów prawnych, rynkowych, a także perspektywy pacjentów i lekarzy na samoleczenie. 

Szczególną uwagę poświęcono korzyściom dla poszczególnych podmiotów i rekomendacjom dla optymalnego wykorzystania samoleczenia w kontekście zdrowotnym. 

Zachęcamy do lektury, aby zgłębić, jak samoleczenie wpływa na zrównoważenie i efektywność opieki zdrowotnej.