QUIZ: Rozpoznawanie bólu i wdrażanie leczenia na wczesnym etapie rozpoznawania nowotworu