QUIZ: Omówienie koanalgetyków i momentu ich włączania w POZ.