Prezes PTMR na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Pierwszego dnia XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu Prezes PTMR dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW uczestniczyła w panelu „Opieka koordynowana w POZ”.

W tym najważniejszym w Europie Środkowo-Wschodniej miejscu debat na najbardziej aktualne tematy dla państw, gospodarek i społeczeństw Prezes PTMR dzieliła się swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem z zebranymi uczestnikami spotkania.

Koordynacja ruchu pacjentów w systemie powinna zaczynać się w podstawowej opiece zdrowotnej. By do tego doszło, trzeba odwrócić piramidę świadczeń. Przyjąć wreszcie, że podstawą systemu jest POZ


Opieka koordynowana może stać się szansą dla POZ, jednak pod pewnymi warunkami, jak chociażby dobrego wdrożenia – mówiła Prezes PTMR.

Agnieszka Mastalerz-Migas tłumaczyła także, że koordynacja opieki nad pacjentem to bardzo dobry kierunek: daje szansę na dalszą poprawę jakość opieki nad pacjentem, a po drugie – sam pacjent chce być “zaopiekowany”. Zwłaszcza przewlekle chory, który musi korzystać z wielu świadczeń i potrzebuje pomocy by odnaleźć się w systemie opieki zdrowotnej.