Powołanie zespołu ds. koordynowanej opieki nad pacjentem z otyłością

24. października 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością.

Zgodnie z rozporządzeniem głównym zadaniem Zespołu będzie:

  1. przygotowanie propozycji programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku poniżej 18 lat, u którego stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju;
  2. przygotowanie propozycji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorymi w wieku powyżej 18 lat leczonymi z powodu otyłości (KOS-BMI 30+).

W skład Zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Departamentu Zdrowia Publicznego oraz Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, a także lekarze posiadający doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z otyłością.

Miło nam poinformowań, że w tym gronie znalazła się dr hab. n. med. Karolina Kłoda, Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,
Przewodnicząca Sekcji Naukowej PTMR oraz
Wiceprzewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych i Cywilizacyjnych.

Kliknij, aby przeczytać rozporządzenie