Opieka koordynowana

Informacje, webinary, pliki

Zbiór materiałów szkoleniowych dotyczących opieki koordynowanej w różnych ścieżkach terapeutycznych.

Zagadnienia ogólne

Ścieżka diabetologiczna

Ścieżka kardiologiczna

Ścieżka pulmonologiczna