Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Skład Zarządu Głównego:

PREZES

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Specjalista medycyny rodzinnej, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, ekspert w Radzie Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od wielu lat zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej. W ZG PTMR kadencji 2014-2019 jako wiceprezes była odpowiedzialna za szkolenia, opracowywanie rekomendacji i współpracę z innymi towarzystwami. Redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review. Współredaktor sześciu podręczników dla lekarzy, w tym: „Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów” (Wyd. Termedia, 2015). Sekretarz Rady Naukowej kongresów Top Medical Trends. Kierownik naukowy cyklu szkoleniowego Forum Lekarza Praktyka – Medycyna Rodzinna. Naukowo zajmuje się przede wszystkim tematyką grypy i jej profilaktyki, chorób układu oddechowego i szczepień.


WICEPREZES
Dr hab. Jarosław Drobnik, prof. PMWSZ

Internista, lekarz rodzinny, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog, specjalista medycyny paliatywnej oraz balneologii, fizykoterapii i bioklimatologii. Kierownik Zakładu Gerontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykładowca Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Prezes Zarządu Głównego PTMR kadencji 2014-2019.


SEKRETARZ
Prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie. Biegły ds. epidemiologii przy Wojewódzkich Komisjach ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych. Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, organie doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego, a także członek europejskich grup ekspertów ds. profilaktyki grypy i krztuśca.
Działalność dydaktyczna i naukowa skoncentrowana jest na tematyce profilaktyki chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, zasadach racjonalnej antybiotykoterapii, promocji zdrowia.


SKARBNIK
Dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

Pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2005 aktywnie działa na rzecz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Adiunkt dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi praktykę lekarza rodzinnego (Centrum Medyczne AD- MED we Wrocławiu). Naukowo i praktycznie zajmuje się tematyką profilaktyki i szczepień u dzieci.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Absolwentka studiów podyplomowych „Zdrowie Publiczne – Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Recenzentka wielu czasopism z IF, w tym m.in. BMJ, BMJ Open, Molecular Genetics & Genomic Medicine, Biological Trace Element Research i Medical Science Monitor. Redaktor pomocniczy czasopisma MEDtube Science, członek rady naukowej czasopisma Medical Science Monitor Basic Research. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju i awansu naukowego oraz pisania prac naukowych. Zajmuje się leczeniem otyłości.


Dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek, prof. PUM

Specjalista zdrowia publicznego i pielęgniarstwa rodzinnego, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej oraz Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistyki. Od 2019 p.o. Redaktor Naczelna czasopisma Family Medicine & Primary Care Reviev. Recenzent m.in. Violence and Victims, Health and Stress, European Journal of Public Health, Environmental Research, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Journal of Political Sciences & Public Affairs, BMC Family Practice.

Obszar badań naukowych to m.in.: problemy zdrowia publicznego związane z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, problemy wieku podeszłego oraz jakość życia osób zdrowych i w chorobach przewlekłych.


Lek. Joanna Szeląg

Joanna Szeląg, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, od 1999r. specjalista medycyny rodzinnej, od 2000 r prowadzi poradnię lekarza rodzinnego w Białymstoku. Nauczyciel medycyny rodzinnej. Ukończyła kursy dla nauczycieli medycyny rodzinnej Leonardo EURACT. Prowadziła kursy II stopnia Euract , prowadzi szkolenie studentów, stażystów i rezydentów w tym zakresie. Absolwentka studiów podyplomowych SGH w Warszawie z zarządzania zasobami pracy. Zaangażowana w prace samorządu zawodowego lekarzy i organizacji lekarzy rodzinnych. Pasjonatka medycyny rodzinnej, ze szczególnymi zainteresowaniami w zakresie orzekania w zawodzie lekarza i odpowiedzialności zawodowej.