Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

MISJA

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej.

Nasza misja to:

 • upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej
 • umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej,
 • służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych,
 • inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących systemu ochrony zdrowia i kształcenia kadr medycznych,
 • udział w dyskusjach nad rozwojem systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny rodzinnej i POZ.

Towarzystwo realizuje swoją misję między innymi poprzez:

 • edukację lekarzy rodzinnych i POZ w różnych formach ustawicznego kształcenia (kongresy, konferencje szkoleniowe i warsztaty, a także szkolenia on-line),
 • działalność wydawniczą w zakresie medycyny rodzinnej (podręczniki i czasopisma z dziedziny medycyny rodzinnej),
 • opracowywanie (również we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi) rekomendacji i zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • udział przedstawicieli towarzystwa w pracach:
  • zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia
  • zespołu akredytacyjnego dla placówek POZ
  • Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
 • współpracę z innymi towarzystwami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz kształcenia profesjonalnych kadr medycznych.