Nagrody za najlepsze wyniki egzaminu specjalizacyjnego

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej ufundowało nagrody dla osób, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie specjalizacyjnym z medycyny rodzinnej.

Celem PTMR jest wspieranie lekarzy rodzinnych w poszerzaniu swojej wiedzy, ustawicznym kształceniu i systematycznym doskonaleniu zawodowym. W tym celu zostały przygotowane nagrody dla osób, które najlepiej przygotowały się do egzaminu specjalizacyjnego i osiągnęły najlepsze wyniki.

Trzy osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody w wysokości kolejno 500 zł, 400 zł i 300 zł do wydania w wybranym sklepie ze sprzętem medycznym lub księgarni, a także bezpłatny udział w jednej edycji Top Medical Trends oraz Kongresu PTMR.

Zachęcamy do nauki do egzaminu i życzymy powodzenia!