Stosowanie leków rozkurczowych w bólu trzewnym i nowotworowym [Edycja I]