Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Kampanie świadomościowe w obszarze astmy skierowane do pacjentów

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej objęło patronatem dwie kampanie świadomościowe w obszarze astmy skierowane do pacjentów.

Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POChP  wraz z firmą AstraZeneca Pharma Poland współorganizują dwie kampanie świadomościowe skierowane do pacjentów i ich rodzin – kampanię: Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie, w obszarze astmy i nadmiernego polegania pacjentów na lekach z grupy SABA oraz kampanię: Posłuchaj Swoich Płuc, skierowaną do pacjentów z astmą ciężką, niekontrolowaną.

Celem kampanii Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie jest dotarcie do osób nadmiernie polegających na lekach doraźnych oraz uświadomienie im zwiększonego ryzyka zaostrzeń astmy, zwłaszcza, jeśli używają leków doraźnych więcej niż 3 razy w tygodniu lub częściej.

Kampania Posłuchaj Swoich Płuc adresowana jest do pacjentów z astmą ciężką i ich rodzin. Jej celem jest edukacja dotycząca objawów świadczących o braku prawidłowej kontroli astmy oraz zwiększanie świadomości na temat podstawowych problemów, z jakimi mierzą się pacjenci, takich jak: wybudzenia nocne, stosowanie sterydów w tabletkach, nadużywanie leków doraźnych oraz hospitalizacje spowodowane atakami astmy.

Zamiarem obu kampanii jest aktywizacja pacjentów do rozmów z lekarzem na temat faktycznego stanu zdrowia oraz do porzucenia szkodliwych nawyków zdrowotnych. Przedsięwzięcie działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów i ich rodzin w dwóch kluczowych obszarach związanych z leczeniem astmy tj. bezpiecznych granic stosowania leków doraźnych oraz prawidłowej kontroli choroby, przyczyni się do poprawy stanu leczenia astmy w Polsce oraz do osiągnięcia przez pacjentów optymalnych efektów terapeutycznych.

W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne i świadomościowe w  mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube). Powstały także dedykowane strony internetowe, na których pacjenci znajdą materiały edukacyjne oraz narzędzia zachęcające do aktywnego zaangażowania się w rozmowę z lekarzem na temat stanu zdrowia.

Kampanie zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Kampaniom dedykowane są następujące strony internetowe:

Posłuchaj Swoich Płuc www.posluchajswoichpluc.pl

Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie www.stosujrozwaznie.pl

Do pobrania: