Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych kalkulatorów. Ułatwiają one pracę lekarzom rodzinnym.


Kalkulator BMI

Kalkulator wątrobowy

Kalkulator rotacji opioidów

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej objęło patronatem honorowym kalkulator umożliwiający przeliczanie dawek leków opioidowych (rotację): www.kalkulatoropioidow.pl

Zamiana leku opioidowego, z jednego na drugi nazywa się rotacją leku opioidowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy z leków należących do tej grupy charakteryzuje się trochę innym efektem analgetycznym. Wynika to z różnic, jakie występują pomiędzy tymi lekami. Mowa  tutaj o zakresie działania na receptory, lipofilności, przenikaniu przez bariery tkankowe, parametrach farmakokinetycznych czy  tolerancji krzyżowej. 

Wskazania do rotacji opioidów

Nie ma jednoznacznych danych, pozwalających na jasne określenie wskazań do zamiany opioidów. Jednak niezwykle istotne jest to, by rotację leków z tej grupy stosować w następujących przypadkach:

  • niedostatecznego efektu przeciwbólowego;
  • wystąpienia nietolerowanych przez Pacjenta działań niepożądanych.

Jeśli lekarz podejmuje próbę zamiany jednego leku na inny, to zmieniając ten preparat powinien odpowiednio zmniejszyć jego dawkę.

Kalkulator rotacji leków opioidowych

Procedura zamiany jednego z leków opioidowych na inny jest trudna i wymaga doświadczenia. Dlatego, by ułatwić zadanie profesjonalnemu personelowi medycznemu, pod patronatem honorowym PTMR powstał kalkulator opioidów. Służy on do zamiany jednych leków opioidowych na inne. Wykorzystuje on dane medyczne, oparte o Evidence Based Medicine, wytyczne międzynarodowe i przeliczniki. 

Uwagi do kalkulatora

Kalkulator nie zastępuje wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia klinicznego lekarza w podejmowaniu decyzji klinicznej. Jedynie może ją wspierać, ułatwiając przeliczanie jednego opioidu na inny. 

  1. Używając kalkulatora można wpisać kilka leków opioidowych, stosowanych do konwersji. Można też wybrać odpowiednią formę leku opioidowego – tabletki doustne, lek podskórny, dożylny, domięśniowy czy też transdermalne plastry, w zależności od sposobu podawania. 
  2. Podając ilość dobowej dawki, wpisujemy dawkę oraz ilość podań w ciągu doby. Wybieramy miligramy lub mikrogramy, w zależności od aktualnie stosowanej dawki.
  3. W przypadku plastrów wybieramy ilość mikrogramów uwalnianych na godzinę, czyli dokładnie to, co jest napisane na plastrze, bądź na jego opakowaniu.
  4. Redukcja dawki jest niezwykle istotna, zwłaszcza w przypadku zamiany na oksykodon, bądź metadon. Wtedy właśnie powinno się stosować nawet dość duże, rzędu 60 – 90 % redukcje.

Kalkulator został przygotowany z należytą starannością oraz zachowaniem wszelkich reguł medycyny opartej o dowody naukowe. 

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag, które przyczynią się do poprawy jego funkcjonowania na adres: alek@mistrzpolikarp.pl

Partnerem projektu jest:
G.L. Pharma Poland Sp. o.o.