Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Moduł 1 – Jak rozpoznać otyłość, jak ją diagnozować, jak diagnozować jej powikłania?

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Moduł dedykowany jest dla lekarzy, którzy w skuteczny sposób, oparty na dostępnych dowodach medycznych, chcą leczyć pacjentów chorujących na otyłość. W module prezentowana jest wiedza na temat wskazań do farmakoterapii i leków zarejestrowanych do leczenia otyłości dostępnych w Polsce. 

Moduł 2 – Jak rozpocząć rozmowę z pacjentem o otyłości, jak go motywować.

Dr  n. med. Joanna Iskra-Trifunović

Moduł przeznaczony dla specjalistów, którzy chcą rozpocząć z pacjentem rozmowę na temat otyłości, a następnie skutecznie pomóc mu w zmotywowaniu się do zmiany stylu życia na bardziej prozdrowotny. W sposób praktyczny przedstawione zostały zasady komunikacyjne, których warto przestrzegać w relacji z osobą chorą na otyłość. Ponadto pokazano, jak zastosować elementy dialogu motywującego w rozmowie z pacjentem na temat redukcji nadmiernej masy ciała.

Moduł 3 – Jak ustalać cele krótko- i długoterminowe i czas leczenia otyłości

Dr  n. med. Joanna Iskra-Trifunović

Celem modułu jest zwiększenie kompetencji w zakresie strategii planowania, wyznaczania celów oraz korygowania leczenia w zależności od efektów leczenia choroby otyłościowej. Kursanci nabędą umiejętność dialogu z pacjentem, wiedzę jak oszacować błędy żywieniowe i postępowanie pacjenta przy zastosowanych próbach leczenia oraz sposoby korekty celów na poszczególnych wizytach lekarskich.

Moduł 4 – Jak rozmawiać o diecie w 10 min

Lek. med. Aleksander Biesiada

Moduł przeznaczony jest dla specjalistów, którzy w skuteczny sposób chcą zachęcać swoich pacjentów do ruchu i zalecać im zgodne ze standardami formy aktywności fizycznej. W module przedsatwione zostały sposoby motywowania pacjentów do aktywności w tym proste techniki między innymi jak przeprowadzić instruktaż i jak reagować na obiekcje pacjentów w sytuacjach gdy nie wierzą w swoje możliwości.

Moduł 5 – Jak rozmawiać o ruchu w 10 min

Lek. med. Aleksander Biesiada

Moduł przeznaczony jest dla specjalistów, którzy w skuteczny sposób chcą zachęcać swoich pacjentów do ruchu i zalecać im zgodne ze standardami formy aktywności fizycznej. W module przedsatwione zostały sposoby motywowania pacjentów do aktywności w tym proste techniki między innymi jak przeprowadzić instruktaż i jak reagować na obiekcje pacjentów w sytuacjach gdy nie wierzą w swoje możliwości.

Moduł 6 – Farmakoterapia

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Moduł został poprowadzony w taki sposób, by realizujący go lekarz poznał wskazania do farmakoterapii otyłości oraz jej cele. Ta część kursu omawia wszystkie preparaty zarejestrowane do leczenia otyłości w Polsce oraz mechanizmy ich działania.

Moduł 7 – Bariatria

Lek. med. Aleksander Biesiada

Moduł przeznaczony jest dla lekarzy prowadzących leczenie chorych na otyłość lub chorych z powikłaniami otyłości. W module zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji do leczenia chirurgicznego otyłości oraz przebieg tego leczenia i uzyskiwane wyniki. Dodatkowo w module przedstawiono rolę farmakoterapii w leczeniu chorych na najbardziej zaawansowane postacie choroby otyłościowej. Dzięki uczestnictwie w kursie można nabyć wiedzę dotyczącą podstawowych zasad kompleksowego leczenia chorych na otyłość olbrzymią*.

Moduł 8 – Jak tworzyć zespoły terapeutyczne

Dr n. med. Joanna Iskra-Trifunović

Moduł stworzony został z myślą o poprawie funkcjonowania w zespole terapeutycznym każdego z jego członków. Zakres tematyczny modułu obejmuje m.in. budowanie systemu opieki nad pacjentem z chorobą otyłościową wg. rekomendacji i zaleceń. Dzieki uczestnictwie w kursie dowiesz się np. dlaczego pacjent powinien być otoczony opieką zespołu wielodyscyplinarnego i jakie są najważniejsze zadania zespołu.

Moduł 9 – Kierowanie do adekwatnych specjalistów

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda

Moduł omawia rozpoznawanie najczęstszych powikłań choroby otyłościowej i kierowanie pacjenta do odpowiednich specjalistów. Dedykowany jest lekarzom, którzy zapoznali się z pozostałymi kursami dostępnymi na platformie i rozumieją istotę choroby otyłościowej. Dzięki temu modułowi, kursant będzie umiał pokierować pacjenta do odpowiednich członków zespołu terapeutycznego, a na podstawie studium przypadków nauczy się rozpoznawać, w których najczęstszych sytuacjach klinicznych szukać ich wsparcia.


Właścicielem materiału jest Novo Nordisk.


Więcej informacji dot. kursu oraz materiałów edukacyjnych mogą znaleść Państwo na stronie forum-dla-otylości.pl