Warning: include_once(/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Warning: include_once(): Failed opening '/home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder-pro/add-ons-advanced/file-restriction/index.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/wilnetst/domains/wilnet.com.pl/public_html/ptmr/wp-content/plugins/profile-builder/index.php on line 158

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski posiadający dyplom ukończenia studiów medycznych; kandydat na członka zwyczajnego powinien popierać statutowe cele Towarzystwa.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje jego Zarząd Główny na podstawie:

  • Złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa
  • Dokonania jednorazowej opłaty wpisowej oraz opłacenia składki rocznej
  • Pozytywnej opinii Zarządu właściwego Oddziału Terenowego lub Zarządu Głównego